divendres, 13 de juny de 2014

Segones Jornades Pedagògiques

El passat diumenge 1 de juny, l'equip de monis va fer la segona jornada pedagògica del curs. Les Jornades Pedagògiques serveixen de punt de trobada de tot l'equip on es tracten temes d'interès relacionats amb l'educació dels infants i joves; aquestes, les prepara la Comissió Pedagògica.

En aquesta jornada es van tractar diversos temes, com les relacions de poder en comunitats, models d'organització d'infants i valoració de la situació actual de l'esplai.

Vam començar el dia fent una dinàmica de creació de grups aleatoris. Després, vam debatre en petits grups amb un objectiu: reflexionar sobre com es creen les comunitats partint del que creiem que eren. Alguns grups van anar més enllà i van parlar de les relacions de poder que existeixen en qualsevol grup de persones i sobre quines formes d'organització hi havia.  Finalment, vam posar les idees extretes en comú. 

La segona part del matí la vam dedicar a parlar sobre les diverses maneres que tenim d'organitzar els grups d'infants. La idea venia de propostes d'organitzar els infants per als Campaments d'Estiu però vam anar més enllà i vam valorar els pros i contres dels models que ens havia proposat treballar la Comissió Pedagògica. Vam estar molta estona debatent sobre models d'organització horitzontals (per edat), verticals (edats barrejades) i per projectes (segons les afinitats de cada infant). Totes les conclusions preses, vam acordar, ens serviran per plantejar-nos noves formes de treballar de cara al curs que ve!

Després de dinar i d'una extensa sobretaula, vam començar l'últim bloc de la Jornada, on mitjançant dinàmiques i debats vam reflexionar sobre la situació actual de l'Eixam en tots els aspectes: Pedagògic, de l'Equip, dels Participants (Famílies i Infants i Joves) i sobre les seves relacions externes (Institucions, Entitats, ESPLAC i el poble).Totes les conclusions preses en aquestes Jornades, serveix de punt de partida per a la Tancada del Tercer Trimestre, on l'equip de monis valorarem el curs que acaba, començarà el relleu en la Coordinació de l'esplai i preparem el curs 2014-2015!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada