Ideari

IDEARI DEL CENTRE D’ESPLAI L’EIXAM


Preàmbul

L’Esplai Eixam es construeix a partir del voluntariat, sent així un grup de persones que s’uneix amb un objectiu comú. L’associacionisme és el mitjà a partir del qual aconseguim aquest objectiu. Busquem deixar de costat la importància d’una recompensa material per un altre tipus de recompensa més personal i satisfactòria. Entenem el voluntariat com un compromís i una responsabilitat per damunt de les obligacions. No entenem l’esplai sense que estigui lligat al voluntariat.

El nostre objectiu principal és sentir-se realitzat i a gust tant amb un mateix com amb la societat. Cerquem la felicitat com un element utòpic en el que cal enfocar la nostra acció amb l’objectiu d’apropar-nos-hi el màxim possible essent així un estat de recerca contínua.

Per arribar a aquest objectiu tenim dos grans eixos, al voltant dels quals desenvolupem la nostra tasca educativa i participativa: l’acció crítica i l’acció pedagògica.

Vessant d’acció social

Per una banda, a l’Eixam creiem que els infants, famílies i tothom que ho desitgi i estigui relacionat amb l’esplai tingui la oportunitat de formar part del projecte. Busquem mecanismes per prendre decisions involucrant a tots els membres de l’Eixam. Per a això fem servir l’assemblea, que té com a eina principal el diàleg i el consens, tenint present l’opinió de les famílies i infants (atenent el seu grau maduratiu), per prendre decisions.

Som un equip de monitores on la presa de decisions és horitzontal, basant-nos en el compromís que vol i pot donar cadascú.

Tot i que ens considerem  apartidistes, som conscients que vivint en societat ja fem política. Fer política a l’esplai és inevitable, però també necessari, hem de ser conscients de que en fem, sempre tenint en compte els nostres valors, com ara la ciutadania crítica.

Treballem per i la cultura catalana, des de una posició horitzontal enfront la resta, sense oblidar que la catalana és la nostra.

Apostem per una educació en la convivència que ha de ser cívica, respectuosa i també respectada sempre i quan considerem justes les normes establertes. Quan no sigui així hem de fomentar el pensament crític per tal de trobar alternatives conseqüents amb aquest ideari i reivindicar-les per promoure el canvi social. Entenem aquesta actitud com el civisme crític.

No hem d’oblidar els nostres deures com a entitat dins de la societat, com ho és la construcció social.

Fem poble, però també estem oberts a la resta del món tenint en compte tot el que això comporta, com pot ser: respectar a les persones, a altres cultures i societats, estar per sobre dels estereotips i tòpics, valorar la persona per sobre de la seva cultura i costums i no tolerar les actituds que no respectin els drets humans.

Vessant pedagògica

Per una altra banda, som una entitat educativa que treballa des de l’educació no formal (educació intencionada sense reconeixement oficial) en el temps de lleure (temps lliure d’una persona que es dedica al creixement personal d’un mateix i/o d’altres) que treballem en i pels Drets Humans i Drets dels Infants tenint en compte la dignitat humana com a eix de les nostres accions. Promovem el respecte integral, és a dir, el respecte de les persones per les persones sense deixar de banda el respecte sobre un mateix i el seu cos. D’això entenem la dignitat humana.

Fem servir la coeducació com a eina per acabar amb la dicotomia de gènere i sexe, la homofòbia, la transfòbia, tabús respecte el cos, estereotips, prejudicis i totes les actituds intolerants i opressives que venen donades pel sistema actual del qual formem part i tenim intenció de transformar.

Ens reivindiquem com persones laiques, lliure-pensadores i progressistes.
Laiques perquè respectem que la gent pugui tenir una religió o creença però sense educar en i per cap dogma. Defensem el dret a pensar i opinar lliurement sense que aquestes idees siguin rebutjades de forma sistemàtica.
Lliure-pensadores perquè no tenim por d’expressar les nostres pròpies idees, no ens cohibim ni ens deixem manipular per l’entorn. Hi ha idees que no podem permetre, i que enfoquem cap a un pensament crític.

Progressistes perquè no acceptem les normes establertes per se, així doncs ens ho qüestionem tot per construir un món més just i equitatiu.
Treballem l’ideari i els objectius pedagògics a través del joc. El joc és el mètode participatiu i bidireccional en que aprenem tant els educadors com els participants i en que ambdues parts assoleixen un creixement personal que no ofereixen altres mètodes educatius, formals i no-formals.

Tenim el diàleg com a mitjà principal de resolució de conflictes a través de les relacions interpersonals, fora de l’àmbit escolar i familiar. Apostem sempre per la no violència de cap tipus.

Treballem el present pensant en el futur. Apostem pel demà amb ganes contínues d’aprendre i formar-se de forma integral.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada