Projecte Educatiu de Centre

Què és?
El document on s'expliquen la identitat del centre i els seus objectius. També serveix per orientar l'activitat educativa del centre i ha d'impulsar la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l'entorn.

S'elabora tenint en compte les característiques socials i culturals de l'entorn on és situat el centre i les necessitats educatives dels infants. Gràcies a aquest document articulem la nostra tasca educativa; la nostra raó de ser.


Què tenim?

Des de fa tres anys l'equip de monitores estem renovant aquest projecte. A finals del curs anterior, l'ideari i els Estatuts del centre van ser aprovats per l'Assemblea General Extraordinària (comptant amb la participació de famílies i infants i joves). 

De cara a aquest curs ens plantegem seguir amb l'elaboració del PEC. Ho farem des de la participació de tot l'equip de monitors/es conjuntament amb les famílies. Des del consens i l'esperit crític l'anirem desenvolupant. 
Amb l'espai web mirarem d'anar fent traspàs del procés d'elaboració del PEC.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada