dissabte, 1 de juny de 2013

Encara estàs a temps de poder fer CASALS d'ESTIU

Sí, sí, com ho sents! Tot i que el període d'inscripcions ja està tancat, encara t'hi pots apuntar.

La documentació que ens has de portar és la mateixa:
  • Una fotografia de carnet
  • Fotocòpia del DNI pare/mare/tutor
  • Fotocòpia de la taergeta de la Seguretat Social (CAT SALUT) de l'infant.
  • Fotocòpia de la cartilla de vacunes.
  • Fotocòpia del llibre de família (si s'inscriuen dos o més germans)
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa (si és el cas)
  • Fotocòpia del carnet de família monoparental (si és el cas)
  • Certificat de Serveis Socials (si és el cas)
  • Fotcopia de l'ingrés bancari al NCC: 2013-0178-29-0201300345 (Catalunya Caixa)
RECORDA

Cal posar el codi CAS_Nom_Cognom de l'infant. Exemple: CAS_María_Rodriguez.

Al estar fora de les dates marcades per l'Ajuntament el preu canvia de 40€ a 50€ la setmana i no hi ha descomptes.

Recollida de documentació al C/Moli,21 del 10 al 21 de juny tardes.

CONTACTE:

Telèfon: 665.85.04.32 (de 19 a 21h de dilluns a divendres.)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada